PAMETNI NAKUP
1. Fotografiraj svoj Eurospinov račun zraven ravnila.
2. Fotografijo pošlji na email naslov nagradnaigra@eurospineko.si samo s pripisom dolžine računa v zadevi (npr. 100 cm).
3. Med vsemi prispelimi fotografijami bomo tri najdaljše nagradili z bogatimi nagradami.

 

 

Med vsemi sodelujočimi bomo določili tri srečnice oz. srečneže, ki bodo prejeli vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin.

 


Od 6. do 23. julija 2023

Nagradna igra Kdo ima najdaljšega?

Čas je, da nam ga pokažeš in, da se prepričamo o njegovi dolžini. Si za?

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre »KDO IMA NAJDALJŠEGA?« (v nadaljevanju: nagradna igra) je EUROSPIN EKO d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Izvajalec nagradne igre je Medialog, družba za komunikacijske dejavnosti, d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra se izvaja v elektronskem nabiralniku organizatorja z naslovom nagradnaigra@eurospineko.si.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da fotografirajo svoj račun iz Eurospina. Na fotografiji mora biti prikazan račun, zraven njega pa merilna naprava (npr. ravnilo) iz katere je razvidna dolžina računa. Udeleženec mora poslati fotografijo na email naslov nagradnaigra@eurospineko.si s pripisom dolžine računa v zadevi sporočila (npr. 100 cm). Šteje se, da se udeleženci s poslano fotografijo strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je objavljena na spletni strani organizatorja in aktivna ves čas trajanja nagradne igre. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 

3. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE TER ŽREBANJE NAGRAJENCEV
Nagradna igra poteka od četrtka, 6. julija do nedelje, 23. julija 2023, do 24:00. Žrebanje bo izvedeno najkasneje v petek, 28. julija 2023, od 13.00 do 18.00 ure.

 

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je spodbujanje večjih nakupov v trgovinah Eurospin Slovenija in poudarjanje interakcije z uporabniki.

 

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki fotografirajo svoj račun iz Eurospina. Na fotografiji mora biti prikazan račun, zraven njega pa merilna naprava (npr. ravnilo) iz katere je razvidna dolžina računa. Udeleženec mora poslati fotografijo na email naslov nagradnaigra@eurospineko.si s pripisom dolžine računa v zadevi sporočila (npr. 100 cm). Udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri najkasneje do nedelje, 23. 7. 2023 do 24:00 ure. Udeleženci, ki bi svojo fotografijo poslali po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki bodo pravilno poslali svojo fotografijo, se izbere tri, ki imajo dokazljivo najdaljše račune, tj. 3 nagrajenci, ki prejmejo vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin (1. mesto: bon za 200,00 EUR, 2. mesto: bon za 150,00 EUR in 3. mesto: bon za 100,00 EUR). Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v žrebu sodeluje le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav email platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Instagram profilu in/ali Facebook strani Eurospin Slovenija.

 

5. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD
3 x vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin:

 • 1. mesto: vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin v vrednosti 200,00 EUR;
 • 2. mesto: vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin v vrednosti 150,00 EUR;
 • 3. mesto: vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin v vrednosti 100,00 EUR.

 

Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar v obliki izplačila ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

6. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je bil izbran v skladu s temi pravili,
 • je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki ter
 • se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil na email sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov na katerega želi prejeti nagrado ter e-poštni naslov.

 

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v torek, 25. 7. 2023, med 13:00 in 18:00, in sicer na email naslov. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Organizator bo nagrado poslal po pošti na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Dostava je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na navedeni naslov nagrajenca, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. se ta vrne organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

7. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

8. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se s pošiljanjem svoje fotografije strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 • e-poštnega naslova,
 • imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban).

 

Organizator bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje obveščanje nagrajencev o nagradi, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo nagrajenca na Instagram strani organizatorja. Obdeloval jih bos še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu informacije@eurospineko.si zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 

9. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.eurospin.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na Instagram profilu in/ali Facebook strani Eurospin Slovenija.

 

6. 7. 2023 v Ljubljani

Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.

Ta stran uporablja piškotke, tudi tretjih strani, za pošiljanje oglaševanja in storitev v skladu s tvojimi preferencami.