PAMETNI NAKUP

Od 5. do 10. aprila 2022

Želiš sodelovati v nagradni igri?

Odgovori na nagradno vprašanje v komentarju na Facebook objavo in osvoji tradicionalno italijansko velikonočno sladico Colomba.

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre »COLOMBA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je EUROSPIN EKO d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Izvajalec nagradne igre je SHIFT agencija za kreativne komunikacije d. o. o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra se izvaja na Facebook profilu Eurospin Slovenija (https://www.facebook.com/EurospinSlovenija), vendar ni povezana s Facebookom kot samim podjetjem.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da pod objavo o nagradni igri na Facebook strani Eurospin Slovenija vpišejo odgovor na nagradno vprašanje, sledijo Eurospinovemu Facebook profilu in v komentar označijo prijatelja. Šteje se, da se udeleženci s podajo odgovora strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 

3. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od torka, 5. 4. 2022, od Eurospinove Facebook objave o nagradni igri do nedelje, 10. 4. 2022, do 23.59. Žrebanje bo izvedeno v ponedeljek, 11. 4. 2022 od 13.00 do 18.00.

 

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija Eurospinovih blagovnih znamk in spodbujanje interakcije z uporabniki.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook strani (https://www.facebook.com/EurospinSlovenija), odgovori na nagradno vprašanje.

 

Nagradno vprašanje: Za sodelovanje v nagradni igri v komentar zapišite, kaj NE DRŽI o tradicionalni italijanski sladici.

a) Ima obliko rože, ki v italijanski kulturi predstavlja simbol miru.
b) Vsebuje mandlje.
c) Izvira iz Milana.

 

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v komentar pod objavo z nagradno igro, najkasneje do nedelje, 10. 4. 2022 do 23.59, pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženci, ki bi svoj komentar oddali po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, se z naključnim žrebom določi 10 nagrajencev, ki prejmejo 1x sladico Colomba. Naključni žreb se opravi na www.random.org. Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žreb pa je vključena le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Facebook platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Facebook strani Eurospin Slovenija.

 

6. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD
10 x sladica Colomba, v tržni vrednosti 4,99 € / kos.

 

Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je bil izbran v skladu s temi pravili
  • je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki
  • se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov na katerega želi prejeti nagrado ter e-poštni naslov.

 

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v torek, 12. 4. 2022, med 13.00 in 18.00 pod objavo na Facebooku. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Nagrajenec bo nagrado prevzel v izbrani Eurospinovi poslovalnici, ki jo je navedel ob javljanju podatkov. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odda nagrajencu v izbrani poslovalnici. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se s podajo odgovora na nagradno vprašanje strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

  • Facebook psevdonima,
  • imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban) ter e-poštnega naslova,

 

Organizator bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje obveščanje nagrajencev o nagradi, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo nagrajenca na Facebook strani organizatorja. Obdeloval jih bos še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu informacije@eurospineko.si zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 

10. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.eurospin.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na Facebook strani Eurospin Slovenija.

 

 

4. 4. 2022 v Ljubljani

Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.

Ta stran uporablja piškotke, tudi tretjih strani, za pošiljanje oglaševanja in storitev v skladu s tvojimi preferencami.