PAMETNI NAKUP

Od 6. marca do 3. aprila 2022

Želiš sodelovati v nagradni igri?

Ugani sestavine in prejmi Eurospinov zmagovalni par ali pa sam pripravi recept ter prejmi vrednosti bon v vrednosti 100,00 EUR za nakupe v Eurospinovih trgovinah.

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator in izvajalec nagradne igre »EUROSPINOV ZMAGOVALNI PAR« (v nadaljevanju: nagradna igra) je EUROSPIN EKO d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator in/ali izvajalec). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Nagradna igra se izvaja istočasno na Instagram profilu Eurospin Slovenija (https://www.instagram.com/eurospinslovenija/) in na Instagram profilih petih (5) partnerskih vplivnic oz. vplivnežev (v nadaljevanju partner), vendar ni povezana s Facebookom kot samim podjetjem. Sodelujoči partnerji v nagradni igri so:

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da pod objavo partnerja o nagradni igri oz. pod objavo na Instagram profilu Eurospin Slovenija (‘Instagram collab’) vpišejo odgovor na nagradno vprašanje (ugibanje sestavin v receptu). Šteje se, da se udeleženci s podajo odgovora strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 

3. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od nedelje, 6. 3. 2022, od Instagram objave prvega partnerja o nagradni igri do nedelje, 3. 4. 2022, do 24:00.

 

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija Eurospinovih blagovnih znamk in spodbujanje interakcije z uporabniki.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagradna igra poteka od nedelje, 6. 3. 2022, od Eurospinove Instagram objave o nagradni igri do nedelje, 3. 4. 2022, do 24:00. Žrebanje izvede vsak sodelujoči partner, nagrade pa podeli organizator oz. izvajalec.

 

Nagradno vprašanje: Uganite čim večje število sestavin v receptu in prejmite Eurospinov zmagovalni par. Če podoben recept pripravite sami, prejmete vrednostni bon v višini 100,00 EUR za nakupe v trgovinah Eurospin.

 

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v komentar pod objavo partnerja oz. izvajalca z nagradno igro odgovorijo na nagradno vprašanje. Med udeleženci, ki bodo uganili največ sestavin v receptu, partner z naključnim žrebom določi 2 nagrajenca, ki prejmeta vsak po en zmagovalni par (ravioli s telečjim mesom Tre Mulini + keksi Nocciobisk Dolciando). Udeleženci lahko dodatno sodelujejo v nagradni igri z nagrado vrednostnega bona v višini 100,00 EUR za nakupe v Eurospinovih trgovinah. Izmed vseh udeležencev, ki bodo sami pripravili in objavili recept z izdelkoma v zmagovalnem paru, bo organizator oz. izvajalec izžrebal 5 nagrajencev, izmed katerih vsak prejme vrednostni bon v višini 100,00 EUR za nakupe v trgovinah Eurospin. Naključni žreb se v obeh primerih opravi na www.random.org. Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v žrebu sodeluje le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator oz. izvajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Instagram platforme. Organizator oz. izvajalec si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Instagram strani Eurospin Slovenija.

 

6. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD
10 x Eurospinov zmagovalni par (v paru sta dva izdelka):

 • 1x ravioli s telečjim mesom Tre Mulini v tržni vrednosti 0,00 EUR
 • 1x keksi Nocciobisk Dolciando v tržni vrednosti 0,00 EUR

5 x vrednosti bon v višini 100,00 EUR:

 • vrednostni bon za nakupe v trgovinah Eurospin v tržni vrednosti 100,00 EUR

 

Nagrade niso prenosljive, prav tako jih ni možno zamenjati za denar ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator oz. izvajalec nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je bil izbran v skladu s temi pravili
 • je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki
 • se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov na katerega želi prejeti nagrado ter e-poštni naslov.

 

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni sproti pod objavo partnerja na Instagramu. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Organizator oz. izvajalec bo nagrado poslal po pošti na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Dostava je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Organizator oz. izvajalec ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na navedeni naslov nagrajenca, organizator oz. izvajalec pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. se ta vrne organizatorju oz. izvajalcu, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator oz. izvajalec nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator oz. izvajalec v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se s podajo odgovora na nagradno vprašanje strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 • Instagram psevdonima,
 • imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban) ter e-poštnega naslova,

 

Organizator oz. izvajalec bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje obveščanje nagrajencev o nagradi, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo nagrajenca na Instagram strani organizatorja ali partnerja. Obdeloval jih bo še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju oz. izvajalcu pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu informacije@eurospineko.si zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator oz. izvajalec jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 

10. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.eurospin.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator oz. izvajalec sodelujoče obveščal preko objav na Instagram strani Eurospin Slovenija ali/ali na Instagram straneh partnerjev.

 

4. 3. 2022 v Ljubljani

Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.

Ta stran uporablja piškotke, tudi tretjih strani, za pošiljanje oglaševanja in storitev v skladu s tvojimi preferencami.