PAMETNI NAKUP
1. Sledi Eurospinovem profilu na Facebooku (FB) ali Instagramu (IG).
2. Poišči FB in/ali IG objavo z dne 29.11.2022.
3. Označi prijatelja v komentarju, ki je bil letos poreden, priden ali zelo priden in se poteguj za Miklavževo nagrado.

 

 

Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali 4 srečneže, ki bodo prejeli Miklavževo vrečko presenečenja.

 


Od 29. novembra do 7. decembra 2022

Nagradna igra Miklavž obdaruje

Poišči pravo Facebook ali Instagram objavo, označi prijatelja in osvoji Miklavževo vrečko presenečenja.

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre »MIKLAVŽ OBDARUJE« (v nadaljevanju: nagradna igra) je EUROSPIN EKO d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Izvajalec nagradne igre je Medialog, družba za komunikacijske dejavnosti, d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra se izvaja na Facebook strani (https://www.facebook.com/EurospinSlovenija/) in Instagram profilu Eurospin Slovenija (https://www.instagram.com/eurospinslovenija/), vendar ni povezana z Meto kot samim podjetjem.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, všečkajo FB stran oz. sledijo IG profilu organizatorja in poiščejo objavo z dne 29.11.2022. Na fotografiji objave morajo označiti prijatelja, ki je bil letos priden, poreden ali pa zelo priden in svoj odgovor zapisati v obliki komentarja pod objavo. Z označitvijo prijatelja se uporabnik uvrsti v nagradni žreb. Šteje se, da se udeleženci z objavo fotografije strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 

3. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od torka, 29. 11. 2022 do srede, 7. 12. 2022, do 24:00. Žrebanje bo izvedeno v četrtek, 8.12.2022 od 13:00 do 18:00.

 

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je obeležitev godovanja sv. Miklavža (6. december) in promocija izdelkov Eurospinovih blagovnih znamk ter spodbujanje interakcije z uporabniki.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagradna igra poteka od torka, 29. 11. 2022 do srede, 7. 12. 2022, do 24:00. Žrebanje bo izvedeno v četrtek, 8.12.2022 od 13:00 do 18:00.

 

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki všečkajo FB stran oz. sledijo IG profilu organizatorja in poiščejo objavo z dne 29.11.2022. Na fotografiji objave morajo označiti prijatelja in svoj odgovor zapisati v obliki komentarja pod objavo. Z označitvijo uporabnika se uporabnik uvrsti v nagradni žreb. Udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri najkasneje do srede, 7. 12. 2022 do 24.00 ure. Udeleženci, ki bi svoj komentar objavili po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki bodo v komentarju pod objavo pravilno označili prijatelja, se z naključnim žrebom določi 4 nagrajence, izmed katerih vsak prejme po eno Miklavževo vrečko presenečenja v vrednosti 20,00 EUR. Naključni žreb se opravi na www.random.org. Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v žrebu sodeluje le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Facebook in Instagram platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Facebook strani in Instagram profilu Eurospin Slovenija.

 

6. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD
4 x Miklavževa vrečka presenečenja v vrednosti 22,08 EUR:

 • FACEBOOK: 1x Miklavževa vrečka presenečenja v vrednosti 22,08 EUR
 • FACEBOOK: 1x Miklavževa vrečka presenečenja v vrednosti 22,08 EUR
 • INSTAGRAM: 1x Miklavževa vrečka presenečenja v vrednosti 22,08 EUR
 • INSTAGRAM: 1x Miklavževa vrečka presenečenja v vrednosti 22,08 EUR

 

Vrednost posamične nagrade je seštevek rednih cen artiklov, ki se nahajajo v vrečki presenečenja. V primeru akcijskih cen artiklov je vrednost nagrade, na dan prevzema, lahko nižja. Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar v obliki izplačila ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je bil izbran v skladu s temi pravili,
 • je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki ter
 • se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov na katerega želi prejeti nagrado ter e-poštni naslov.

 

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v četrtek, 8. 12. 2022, med 13:00 in 18:00 pod objavo na Facebooku in pod objavo na Instagramu. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Organizator bo nagrado poslal po pošti na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Dostava je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na navedeni naslov nagrajenca, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. se ta vrne organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se z objavo svoje fotografije strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 • Facebook ali Instagram psevdonima,
 • imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban) ter e-poštnega naslova,

 

Organizator bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje obveščanje nagrajencev o nagradi, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo nagrajenca na Facebook strani in Instagram profilu organizatorja. Obdeloval jih bos še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu informacije@eurospineko.si zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 

10. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.eurospin.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na Facebook strani in Instagram profilu Eurospin Slovenija.

 

 

29. 11. 2022 v Ljubljani

Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.

Ta stran uporablja piškotke, tudi tretjih strani, za pošiljanje oglaševanja in storitev v skladu s tvojimi preferencami.