PAMETNI NAKUP

TikTok avdicija

1. Načrtuj, oblikuj in pripravi video vsebino v formatu 9:16.
2. Vsebino objavi na omrežju TikTok in dodaj heštega #eurospinSlovenija in #tiktokavdicija.
3. Osvoji letno ambasadorsko sodelovanje v vrednosti 3.000,00 EUR!

 

Med vsemi sodelujočimi bo strokovna komisija izbrala uporabnika, ki bo postal soustvarjalec TikTok vsebin za blagovno znamko Eurospin Slovenija.

 


Od 1. do 31. avgusta 2023

Poletni natečaj “Ustvarjaj in postani Eurospinov TikTok ambasador”

Unovči svojo ustvarjalno kreativnost.

 

1. ORGANIZATOR NATEČAJA
Organizator natečaja »USTVARJAJ IN POSTANI EUROSPINOV TIKTOK AMBASADOR« (v nadaljevanju: natečaj) je EUROSPIN EKO d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Izvajalec natečaja je Medialog, družba za komunikacijske dejavnosti, d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Natečaj se izvaja na družbenem omrežju TikTok.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Na natečaju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Na natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci natečaja sodelujejo tako, da načrtujejo, oblikujejo in pripravijo video vsebino v formatu 9:16. Vsebino objavijo na omrežju TikTok in dodajo heštega (ključnika) #eurospinslovenija in #tiktokavdicija. Z malo sreče lahko osvojijo letno ambasadorsko sodelovanje v vrednosti 3.000,00 EUR. Šteje se, da se udeleženci z javno objavo video prispevka strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je objavljena na spletni strani organizatorja in aktivna ves čas trajanja natečaja. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz natečaja izključi.

 

3. TRAJANJE IN POTEK NATEČAJA TER IZBOR ZMAGOVALKE OZ. ZMAGOVALCA
Natečaj poteka od torka, 1. avgusta do četrtka, 31. avgusta 2023, do 24:00. Strokovna komisija bo izbrala uporabnika, ki bo postal soustvarjalec TikTok vsebin za blagovno znamko Eurospin v letu 2024, najkasneje do petka, 8. avgusta, in ga o izboru obvestila preko zasebnega sporočila na omrežju TikTok.

 

4. NAMEN NATEČAJA
Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti slovenskih TikTok uporabnikov ter izbor zmagovalca natečaja, ki bo postal soustvarjalec TikTok vsebin za blagovno znamko Eurospin v letu 2024.

 

Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav platforme TikTok. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev natečaja ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na TikTok profilu Eurospin Slovenija.

 

5. PODELITEV IN PREVZEM NAGRADE
Med vsemi sodelujočimi bo strokovna komisija izbrala uporabnika, ki bo postal soustvarjalec TikTok vsebin za blagovno znamko Eurospin Slovenija. Z njim bomo sklenili letno ambasadorsko sodelovanje v vrednosti 3.000,00 EUR v letu 2024.

 

Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar v obliki izplačila ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

6. PREVZEM NAGRAD

Zmagovalec natečaja je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je bil izbran v skladu s temi pravili,
  • je v času trajanja natečaja izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki ter
  • se je po odločitvi strokovne komisije v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve, javil na zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov ter e-poštni naslov.

 

O rezultatih natečaja bo zmagovalec natečaja obveščen v obliki zasebnega sporočila na omrežju TikTok. S po-objavo njegovega videa bodo tudi drugi sledilci TikTok profila Eurospin Slovenija seznanjeni z izborom strokovne komisije, in sicer najkasneje v torek, 19. 9. 2023, med 13:00 in 18:00.

 

7. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju.

 

8. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se z objavo videa strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo tega natečaja:

  • imena TikTok profila,
  • e-poštnega naslova,
  • imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban).

 

Organizator bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe natečaja, kar vključuje obveščanje zmagovalca natečaja, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo zmagovalca natečaja na TikTok profilu organizatorja. Obdeloval jih bo še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu informacije@eurospineko.si zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 

9. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila tega natečaja so na voljo na spletni strani www.eurospin.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na TikTok profilu Eurospin Slovenija.

 

1. 8. 2023 v Ljubljani

Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.