PAMETNI NAKUP


Od 16. do 29. maja 2024
Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri “20 let pametnih nakupov”

 

 

1. Organizator akcije

Akcijo “20 let pametnih nakupov” (v nadaljevanju: akcija) prireja podjetje EUROSPIN EKO trgovina in storitve d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče-Slovenija, davčna št.: SI33065888 (v nadaljevanju: organizator). Kontaktni podatki organizatorja so:
– telefonska številka: 0801950,
– elektronski naslov: informacije@eurospineko.si.

 

2. Pogoji sodelovanja

V akciji lahko sodeluje le fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije ali oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravi nakup namenjen za gospodinjstva (v nadaljevanju: kupec). Smatra se, da kupec sprejme Splošne pogoje akcije s tem, ko sprejme posamezno nagrado. V akciji ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju.

 

3. Trajanje akcije

Akcija poteka na vseh prodajnih mestih prodajalca v Republiki Sloveniji. Akcija traja od 16. 5. 2024 do 29. 5. 2024 (trajanje akcije). V akciji lahko sodelujejo vsi kupci, ki v času trajanja akcije opravijo nakup. Akcija poteka na način, da se po opravljanem nakupu opravi računalniški žreb. Nagrada se prikaže na monitorju blagajničarke oziroma blagajnika in na računu, ki ga kupec prejme po opravljenem nakupu.

 

4. Nagrade

V akciji ima kupec možnost dobiti naslednje nagrade:
– 2.000 x »nakup z 99 % popustom«,
– 2.000 x darilni bon v vrednosti 20 EUR.

Nagrade so nezamenljive in neprenosljive. V primeru preklica oziroma stornacije računa na zahtevo oziroma željo kupca, se kupcu vrne plačilo, kupec pa izgubi pravico do nagrade. Nagrada se kupcu izroči ob nakupu.

 

5. Omejitve

Akcija ne velja za nakupe tobačnih izdelkov, darilnih bonov in za nakupe v znesku, ki je višji od 1.000,00 EUR (vključeno z DDV).

 

6. Razno

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo in Splošnimi pogoji akcije je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz posamezne podeljene nagrade, razen v primeru odgovornosti, ki je po zakonu ni mogoče izključiti. Organizator lahko spremeni Splošne pogoje akcije, akcijo prekine ali prekliče, če to zahtevajo tehnični in komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti ter o morebitnih spremembah obvesti na spletni strani www.eurospin.si. V primeru prekinitve ali ustavitve oziroma preklica akcije kupci nimajo pravice do nadomestila stroškov ali morebitne škode.

 

7. Končne določbe

Za razlago in uporabo Splošnih pogojev akcije se uporablja pravo Republike Slovenije. Celotni Splošni pogoji akcije so na voljo v vseh poslovalnicah in na spletni strani www.eurospin.si.

 

 

V Renčah, dne 16. 5. 2024Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.