PAMETNI NAKUP

Varstvo osebnih podatkov

Kdo smo in kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki?

EUROSPIN EKO, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec), varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in zagotavlja njihovo ustrezno zaščito pred vsakim dogodkom, ki bi lahko ogrozil njihovo varnost.
V ta namen upravljalec izvaja politike in ukrepe, ki se nanašajo na zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter na uresničevanje pravic, ki vam jih daje področna zakonodaja. Upravljalec skrbi za posodabljanje politik in ukrepov, sprejetih za varstvo osebnih podatkov, vsakič, ko je to potrebno in vedno primeru normativnih in organizacijskih sprememb, ki bi lahko vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Upravljalec je, v skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016, za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenoval družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
Spletna stran: datainfo.si
E-mail naslov: dpo@datainfo.si
Telefonska številka: +386 (0) 2 620 4 300

 

Kako EUROSPIN EKO, d.o.o. zbira in obdeluje vaše podatke?

Upravljalec zbira in/ali prejema informacije, ki se nanašajo na vas, kot so: IP naslov, identifikacijski osebni podatki (kot je ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte), ki jih podate med vašim obiskom spletne strani www.eurospin.si. Navedeni podatki služijo upravljalcu za upravljanje spletne strani in za uresničitev vaše zahteve ob prijavi na e-novice za prejemanje informacij, tudi tržne narave, v kolikor v to privolite. Do posredovanja vaših osebnih podatkov tretjim in/ali uporabnikom, pride zato, ker je njihova dejavnost potrebna za izvajanje zgoraj navedenih aktivnosti in tudi zaradi uresničevanja zakonskih obveznosti. Za vsako posredovanje, ki ne služi navedenim namenom, je potrebno predhodno pridobiti vašo privolitev.

Vaši osebni podatki nikakor ne bodo posredovani ali razkriti nedoločenim subjektom. Upravljalec ne prenaša vaših osebnih podatkov v tujino. Vaši osebni podatki nikakor ne bodo posredovani ali razkriti nedoločenim in nedoločljivim subjektom, niti kot tretjim. Obdelava vaših osebnih podatkov se bo vršila za naslednje namene:

1. Za uresničevanje vaših zahtev, podanih v okviru razdelka »informacije za stranke« (informacije, pritožbe).

2. Za aktivnosti trženja.

 

Obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja z namenom pošiljanja oglasnih sporočil o proizvodih in storitvah, ki jih nudi družba EUROSPIN EKO, d.o.o., preko elektronske pošte, navadne pošte, sms sporočil.

 

Navedena obdelava se lahko izvršuje, če:

 • privolite v uporabo podatkov, tudi z navedbo načina obveščanja, bodisi tradicionalnega bodisi avtomatiziranega, preko katerega se bo izvajala obdelava;
 • če niste podali ugovora zoper obdelavo.

 

Kaj se zgodi, če ne navedete vaših podatkov?

Osebni podatki, ki se nanašajo na vas in s katerimi se identificirate, so potrebni za uresničevanje vaše zahteve, podane preko razdelka “informacije za stranke” in v kolikor jih ne navedete, upravljalec ne bo mogel uresničiti vaših zahtev.

 

Kaj se zgodi, če ne privolite v obdelavo osebnih podatkov za namene trženja (neposrednega trženja, tržnih raziskav) upravljalca?

Do obdelave vaših osebnih podatkov v te namene ne bo prišlo; navedeno ne bo vplivalo na obdelavo vaših osebnih podatkov za poglavitne namene, niti na obdelavo, v katero ste že privolili, v kolikor je privolitev zahtevana. V primeru, da ste podali privolitev in ste jo naknadno preklicali ali ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov za namene trženja, se vaši podatki ne bodo več obdelovali za namene trženja, pri čemer ne bo drugih posledic ali učinkov.

 

Na kakšen način in za koliko časa se vaši podatki hranijo?

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka bodisi z elektronskimi bodisi z analognimi s sredstvi in orodji, ki jih imajo na voljo subjekti, ki delujejo pod vodstvom upravljalca, za kar so pooblaščeni in usposobljeni. V kolikor se osebni podatki hranijo, to poteka v elektronskih arhivih, ki so zaščiteni z učinkovitimi in ustreznimi varnostnimi ukrepi, s katerimi se preprečujejo tveganja za kršitve, ki jih je predvidel upravljalec. Za čas, ki je potreben za posredovanje zaprošenih informacij in pošiljanje sporočil izključno tovrstne narave, kar upravljalec stori na podlagi vaše zahteve, v vsakem primeru najdlje za obdobje 5 let, razen v primerih, ko pride do dogodkov, zaradi katerih morajo ukrepati pristojni organi, tudi v sodelovanju s tretjimi/uporabniki, ki skrbijo za informacijsko varnost upravljalca, za raziskavo vzrokov, ki so povzročili dogodek. Osebne podatke, ki se obdelujejo za namene trženja (neposredno trženje, tržne raziskave) upravljalec hrani 24 mesecev, razen v primeru, ko z izvrševanjem vaših pravic, zahtevate njihov izbris.

Katere so vaše pravice?

Upoštevajoč predvsem časovne omejitve, ki so določene za obdelavo vaših osebnih podatkov, vam vaše pravice omogočajo, da imate vedno nadzor nad vašimi podatki. Vaše pravice so:

 • pravica do popravka;
 • pravica do izbrisa;
 • pravica do omejitve obdelave;
 • pravica do ugovora;
 • pravica do prenosljivosti.

 

Uveljavljanje vaših pravic je zagotovljeno brez posebnih bremen in formalnih zahtev ter je brezplačno. Pravico imate:

 • pridobiti eno kopijo vaših podatkov, do katerih ste zaprosili za dostop, tudi v elektronski obliki. V primeru, da zahtevate dodatne kopije, vam lahko upravljalec zaračuna razumno pristojbino;
 • do izbrisa ali omejitve obdelave ali do posodobitve in popravka vaših osebnih podatkov in da vaši zahtevi ugodijo tudi tretji/uporabniki, v primeru, da so jim bili vaši osebni podatki posredovani, razen v primeru prevlade višjih zakonitih razlogov nad tistimi, ki se nanašajo na vašo zahtevo (npr.: okoljske raziskave in omejevanje tveganja ob izrednem dogodku, ki ga oni obvladujejo za upravljalca);
 • pridobiti vse ustrezne informacije v zvezi z opravljenimi dejanji zaradi izvrševanja vaših pravic, brez odlašanja, v vsakem primeru v enem mesecu od vaše zahteve, razen v primeru pojasnjenega podaljšanja do dveh mesecev, kar vam mora biti ustrezno sporočeno.
 • Za vse dodatne informacije in za vložitev vaše zahteve, vam je na voljo EUROSPIN EKO, d.o.o., preko naslova dpo@eurospineko.si.

Kje lahko vložite pritožbo?

Poleg vseh ustreznih zahtevkov pred upravnimi in sodnimi organi, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, to je pri organu, ki opravlja naloge in izvaja pooblastila v Sloveniji, kjer imate običajno prebivališče ali kjer delate ali, v kolikor gre za drugo državo, v državi članici, kjer je prišlo do kršitve Uredbe (EU) 2016/679.

Privolitev

V kolikor ste prejeli to pravno obvestilo in ste razumeli njegovo vsebino, vas upravljalec prosi, da podate vašo privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov.

Prijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.

Ta stran uporablja piškotke, tudi tretjih strani, za pošiljanje oglaševanja in storitev v skladu s tvojimi preferencami.