PAMETNI NAKUP


Od 30. maja do 2. septembra 2024
Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri “#FiatSelfie”

 

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre “#FiatSelfie” (v nadaljevanju: nagradna igra) je EUROSPIN EKO d.o.o, Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Izvajalec nagradne igre je Medialog, družba za komunikacijske dejavnosti, d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra se izvaja na Instagram profilu Eurospin Slovenija (https://www.instagram.com/eurospinslovenija/), vendar ni povezana z Meto kot samim podjetjem.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da ustvarijo selfie oz. sebek fotografijo ali video z vozilom Fiat 500X, parkiranim pred določeno Eurospinovo trgovino. Fotografijo ali video je nato potrebno objaviti v obliki objave Story (Zgodba) na platformi Instagram. V objavo je potrebno dodati ključnik #FiatSelfie in v njej označiti Eurospinov profil na Instagramu (https://www.instagram.com/eurospinslovenija/). Šteje se, da se udeleženci z objavo fotografije ali videa strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 

3. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 30. 5. 2024 do 2. 9. 2024, do 24:00. Žrebanje bo izvedeno v petek, 6. 9. 2024 od 13:00 do 18:00.

 

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija sodelovanja v nagradni igri “Eurospin praznuje z vami” in spodbujanje interakcije z uporabniki.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV
Nagradna igra poteka od 30. 5. 2024 do 2. 9. 2024, do 24:00. Žrebanje bo izvedeno v petek, 6. 9. 2024 od 13:00 do 18:00.

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki ustvarijo selfie oz. sebek fotografijo ali video z vozilom Fiat 500X, parkiranem pred določeno Eurospinovo trgovino. Fotografijo ali video je nato potrebno objaviti na Instagramu v obliki Story (Zgodba). V objavo je potrebno dodati ključnik #FiatSelfie in v njej označiti Eurospinov profil na Instagramu (https://www.instagram.com/eurospinslovenija/). Udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri najkasneje do ponedeljka, 2. 9. 2024 do 24:00 ure. Udeleženci, ki bi svojo fotografijo ali video objavili po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki bodo pravilno objavili svojo fotografijo ali video, se z naključnim žrebom določi 5 nagrajencev, ki prejmejo po en darilni bon, v vrednosti 20,00 EUR, za nakupe v trgovinah Eurospin Slovenija. Naključni žreb se opravi na www.random.org. Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v žrebu sodeluje le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Instagram platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Instagram profilu Eurospin Slovenija.

 

6. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD

5 x darilni bon:

 • 1x darilni bon v vrednosti 20,00 EUR
 • 1x darilni bon v vrednosti 20,00 EUR
 • 1x darilni bon v vrednosti 20,00 EUR
 • 1x darilni bon v vrednosti 20,00 EUR
 • 1x darilni bon v vrednosti 20,00 EUR

Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar v obliki izplačila ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

7. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je bil izbran v skladu s temi pravili,
 • je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki ter
 • se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov na katerega želi prejeti nagrado ter e-poštni naslov.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v petek, 6. 9. 2024, med 18:00 in 20:00 pod objavo na Instagramu. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Organizator bo nagrado poslal po pošti na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Dostava je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na navedeni naslov nagrajenca, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. se ta vrne organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre. Udeleženci se z objavo fotografije ali videa, strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 • Instagram psevdonima (v namen izvedbe žrebanja in za javno objavo nagrajenca na Instagram profilu organizatorja)
 • v primeru, da je udeleženec izžreban: imena in priimka, naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja ter e naslova (za identifikacijo nagrajenca in v namen obveščanja o nagradi, prevzemu nagrade, dostavi nagrade)
 • v primeru, da je udeleženec izžreban: davčne številke (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

Organizator bo osebne podatke obdeloval še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutku bo hranil zgolj ime in priimek, naslov in davčno številko za obdobje 10 let, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu informacije@eurospineko.si ali na naslovu EUROSPIN EKO, d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico od organizatorja zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Na zahtevek posameznika bo podjetje odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer bo posameznik obveščen, skupaj z razlogi za zamudo. Če udeleženci menijo, da so njihove pravice kršene, lahko vložijo pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

10. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.eurospin.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na Instagram strani Eurospin Slovenija.

 

30. 5. 2024 v RenčahPrijavite se na e-novice

 

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o vseh tedenskih akcijah in novostih.